Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen belang bij hebben en er buiten staan, het lieht kunnen zijn. Ook wanneer de vader om dringende redenen revanche nam zou de dochter zich wreken op zichzelf, zooals hier, uit dat aangeboren of aangekweekte eergevoel dat de hoogere standen erven — van wie? van het barbarisme, van de arische oer-oorsprong, van de riddertijd der middeleeuwen — een gevoel dat heel mooi is, maar in ieder geval onvoordeelig voor het voortbestaan van de soort. Het is het harakiri van de edelman, de innerlijke gewetens wet van de Japanner die hem gebiedt zichzelf de maag open te snijden, wanneer een ander hem heeft beleedigd; en dit leeft, gematigd, voort in het duel, het privilege van de adel. Daarom blijft de bediende Jean leven, maar freule Julie kan niet leven zonder eer. Dat heeft de slaaf op de adel voor, dat hij dit levensgevaarlijk vooroordeel van de eer mist, en in al ons Ariërs is iets van de edelman of van Don Quichote, dat ons sympathie doet gevoelen voor een zelfmoordenaar die een eerlooze daad gedaan heeft en daardoor zijn eer heeft verloren; en wij zijn genoeg edelman om gepijnigd te worden wanneer wij een gevallen grootheid zien neerliggen als een lijk, zelfs al zou de gevallene zich weer oprichten en door eervolle daden zich herstellen. — De bediende, Jean, vertegenwoordigt een soort waarbij zich de differentieering voordoet. Kind van een dienstman, is hij nu bezig' een heer te worden. Hij heeft een goed verstand, fijn ontwikkelde zintuigen (reuk, smaak, gezicht) en gevoel voor schoonheid. Hij heeft zich reeds opgewerkt en is sterk genoeg om niet gekwetst te worden

7

Sluiten