Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alle menschen in de lagere standen zoo sterk de druk van boven voelen, geeft Jean haar hierin natuurlijk gelijk, omdat het zijn bedoeling is, haar sympathie te winnen, maar hij verbetert dadelijk zijn uitlating, wanneer hij ziet, dat het voordeeliger is, zich-zelf van de massa uit te t zonderen.

Behalve doordat hij een zich-opwerkende is, staat Jean boven freule Julie hierdoor, dat hij een man is. Geslachtelijk is hij de aristocraat door zijn manlijke kracht, door zijn fijnerontwikkelde zintuigen, door zijn vermogen tot initiatief. Zijn minderheid bestaat hoofdzakelijk in het toevallig sociale milieu, waarin hij leeft en waarvan hij zich waarschijnlijk met zijn livrei zou kunnen ontdoen.

Zijn slavenzin uit zich in zijn eerbied voor de graaf (de laarzen), en zijn godsdienstig bijgeloof; maar hij vereert de graaf meer om de hooge plaats die hij inneemt en waarnaar Jean streeft; en deze eerbied blijft hem nog bij, wanneer hij de dochter des huizes heeft veroverd en gezien heeft, hoe leeg de schoone schaal was.

Geen „hoogere" liefdes-verhouding kan, geloof ik, ontstaan tusschen twee zielen, die elkander zoo ongelijk zijn en daarom laat ik freule Julie haar liefde verdichten tót steun of tot verontschuldiging; en Jean laat ik vermoeden dat, onder andere sociale omstandigheden dan de zijne, liefde in hem kan ontstaan. Ik denk, dat het met de liefde is als met de hyacinth, die in donker wortel schieten moet, voor zij sterk kan bloeien. Dan groeit zij op en staat in-eens in bloei en zaad, eh daarom sterft de plant zoo snel.

Sluiten