Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werkt wordt, opgenomen, herhaald, ontvouwd, uit-gelegd als het thema in een muziek-compositie.

De handeling is zwanger genoeg en daar zij eigenlijk maar om twee personen draait, heb ik mij aan hen gehouden, er slechts één bijpersoon in betrekkend, de keukenmeid, terwijl ik de ongelukkige geest van de vader over en achter het geheel heb laten zweven. Dit omdat ik heb opgemerkt dat voor menschen van de nieuwere tijd het psychologische verloop het meeste interesse wekt, en dat onze weetgierige geesten er geen genoegen mee nemen iets te zien gebeuren, maar ook willen weten, hoe het gebeurt! Wij willen juist de draden, de machinerie zien, de kist met dubbele bodem onderzoeken, de tooverring betasten om de naad te vinden, in de kaarten kijken om te zien, hoe ze geteekend zijn.

■ Ik heb daarbij de monographische romans van de gebroeders Goncourt voor oogen gehad, die van alle moderne litteratuur het meest tot mij gesproken hebben.

Wat betreft het technische in de compositie: ik heb, bij wijze van proef, de indeeling in acten weggelaten. Dit, omdat ik meende dat het afnemende vermogen tot verbeelding misschien wordt belemmerd door entre-actes, onder welke de toeschouwer tijd heeft om na te denken en daardoor wordt hij aan de suggestieve invloed van den schrijver-magnetiseur onttrokken. Mijn stuk zal wellicht zes kwartier duren, en wanneer men een lezing, een preek of een kamer-rede even lang of nog langer kan aanhooren, verbeeld ik mij, dat een tooneelstuk niet in anderhalf uur vermoeit. Reeds

Sluiten