Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE MEULENHOFF-EDITIF

GEEFT EEN GOED BOEK IN EEN GOED KLEED VOOR WEINIG GELD. In prachtband met goud Is de prijs per deel 55 cent hooger,

1. DE POLITIE-SPION. Roman uit den ttld van de Revolutie

in Rusland door Maxim Gorki. 2e druk. f 1.15

2. SARAH BERNHARDT. Gedenkschriften door haarzelf geschreven. — Jeugd. - Eerste Tooneeljaren. 2e druk. (6e—10e duizendtal) f 1.25

Een zeer ter lezing aanbevolen prettig geschreven boek. Deze gedenkschriften z(jn als de schrijfster zelf, opgewekt, dartel, geestig, vol leven en beweging. J. EL Rössing in het H. v.d. D.

j£ HET HUWELIJK. VAN EEFKE BRIEST. Roman door Th.

Fontane. 2e druk. (6e—10e duizendtal) f 1.25

Efke Briest is psychologisch stellig zUn beste roman. Het is een verhaal van een huwelijk tusschen een ouderen volkomen gerijpten man en een „blutjunge" vrouw.

Elsevier's Maandschrift.

4. NAPOLEON. Opkomst en grootheid. Het vele ilïustratiên, door H. P. Geerke. 2e druk. (6e—10e duizendtal) . . f 125 Een degelijk, boeiend boek over Napoleon, keurig uitgegeven en rijk geïllustreerd. Utr. Dagblad.

5. WALLY. De Koman van een Kellnerin, door Edward

Stillgebauer. Se druk. (He—16e duizendtal f 1.25

De auteur van ,Götz Krafft" geeft hier een eenvoudig en treffend verhaal, onopgesmukt en daardoor overtuigend. Het banale geval is niet banaal of eenzijdig behandeld. Een mooi boek. De Avondpost.

6. DE FRAAIE OOMEDIE, Ben Haagsen Verhaal, door Henrl

van Booven. 2e druk f 1.15

In dit boek vindt men een prachtige zelfanalyse en een leuke bespotting van burgerlijk Den Haag. G. v. Hulzen.

7. SARAH BERNHARDT. Gedenkschriften door haarzelf geschreven. — Na den Oorlog. — Sarah Bernhardt als ■Ster" f 1.15

- Heel interessant is dit boek. Hen kan dankbaar zijn voor deze uitgaaf. Een boek dat er In zal gaan. Het Vaderland.

& LIEFDE, door Björnsterne Björnson. Uit het Noorsch door

01. Bienfait. 2e druk (8e-18e duizendtal) •. f 1.15

Met vreugde hebben wtj dit meesterwerk van den eeuwigJeugdigen Noor gelezen, met een blti oog voor het vele zonnige, het fijn typeerende, echt dichterlijke en zacht harmonische in dit verhaal van prachtig en sterk uit Noorschen bodem verrezen menschen. De.Hofstad.

9. DE VAL VAN NAPOLEON, door A. Kielland en H. P.

Geerke. Geïllustreerd. 2e druk < f L25

Een'boeiende beschrijving, met vele illustraties, die zeker met genoegen gelezen zullen worden. Algem. Handelsblad.

Sluiten