Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

49. DE DROOM. Vervolg van „OPGANG" of de „Roman van een vrouwenleven", door Anna van Gogh—Kaulbach.

Eenvoudig gebonden f 125

Wie „Opgang" gelezen heeft, zal zeer zeker er naar verlangen ook dit boeiende vervolg van dien mooien roman te lezen.

60. WILLEM VAN ORANJE, door H. Laman Trip—De Beaufort

106 bladz. Eenvoudig gebonden .' . . . f 1.16

Dit tooneelspel behandelt het tijdperk van het beleg en ontzet van Leiden; het teekent welk een kracht er uitging van den toen zieken Willem van Oranje. Een mooi, vlot geschreven tooneelspel, dat zeker groote belangstelling zal wekken. Utrechtsch Dagblad.

61. -ARON LAGUNA. Tooneelspel in drie bedrijven, door Ier.

Querido. Eenvoudig gebonden . . f 1.26

In den dialoog toont zich hier Querido als gewoonlijk een groot meester. Het mooiste is zeker de scène tusschen Aron en zijn vader in het 18e tooneel van het laatste bedrijf. Dat is aangrijpend Stemmen des Tij da.

52 en 5a DAVTD COPPERFIELD I/H, door Charles Dickens. Vertaling van J. Clant v. d. Mijll—Piepers.

Eenvoudig gebonden f 1.35

Voor de tallooze liefhebbers van den graag gelezen schrijver zal deze goedkoope, sierlijke uitgave wel zeer welkom zijn. Haagsche Courant.

54. PEER GTNT, door H. Ibsen. Vertaling van J. Clant v. d.

Mijn-Piepers. f 1.25

Men is het er algemeen over eens, dat „Peer Gynt" het werk van den meester is, van onvergankelijke waarde.

De Beweging.

55. SAPHO door A. Daudet. Vertaling van A. van Gogh—

Kaulbach f 1.26

Met meesterlijke hand teekent Daudet hier het ParHsche leven. Hij voert ons in een wereld van tragiek en menschehjke aandoeningen. Zooals bekend, droeg hij dit boek op aan zjjn zoons, wanneer zij twintig jaar zouden zijn.

Algem. Maandel. Bibliogr.

66. WILDE EEND, door H.rbsen. Vertaling van J. Clant v. d.

Mijll—Piepers . . f 0.96

Dit symbolische stuk is merkwaardig juist in de karakteristiek, uitermate verdienstelijk in de heel onverwachte tragiek der beslissende momenten. De Tijd.

57. SCHEITEL, „EKKEHARD" f 1.25

Hoevele malen ik dit onvolprezen boek gelezen heb, zou ik niet kunnen zeggen, maar steeds ontdekte ik er meer schoonheden in. Ëkkehard is een boek, dat nooit oud wordt. Prof. Dr. L. Knappert.

58. Ons Mooie Nederland. GELDERLAND II (De Geldersche Achterhoek), door D. J. v. d. Ven. 250 bladz. 62 photogr.

natuuropnamen. Eenvoudig gebonden f 1.45

Tekst zoowel als illustraties van dit boekje zijn door den schrhver bewonderenswaardig goed verzorgd. Gron. Crt.

Sluiten