Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALS LAATSTE DEELEN VERSCHENEN □ IN DE MEULENHOFF-EDITIE Q

7& PLATONISCHE LIEFDE. Blijspel door C. Benima . f 1.10

79. DUIZEND EN EEN NACHT door A. Galland. Deel TL Geïllustreerd f 1.25

EO. DE ROMAN VAN EEN ONBEKEND MENSCH door Tchechow, vertaling van S. v. Praag f L25

81. BOME. Roman door Emile Zola f L45

F2. MEULENHOFF'S OOBLOGSKOOKBOEK f 0.96

8a VADERS EN ZONEN. Roman door'Toergenef, vertaling van A. Saalborn f' 1.25

84. DUIZEND EN EEN NACHT door A. Galland. Deel HL Geïllustreerd f 1.25

86. ONS MOOIE NEDERLAND. Limburg door D. J. van de Ven. Met 70 illustraties naar Photographieên . . . f 1.45

86* KUNSTENAARS DES GEMEEN EN LEVENS. Spotternij in 8 tafereelen door Johan de Meester f 1.15

87. PARIJS. Roman door Emile Zola. 485 bladz. . . . f 1.45

88. ALS WIJ DOODEN ONTW4KEN. Tooneelspel door H. Ibsen . -. . , f 0.95

89. 'T WITTE HUISKE door Attie Nieboer ...... f 1.25

90. QU0 VADIS ? Roman uit den tHd van Nero door H. Sienkiewicz. Deel I f 1.25

91. QUO VADIS? Roman uit den tijd van Nero door H. Sienkiewicz. Deel II - f 136

92. JOHN GABRIËL BORKMAN. Tooneelspel door H. Ibsen.

f 0.96

93. DE SMARTEN VAN BELGIË. Spel in zes tafereelen door Leonid Andrejef f 1.15

94. EEN HUWELIJK. Roman door Bernard Shaw. . .f 1.26

95. ONS MOOIE NEDERLAND. Gelderland IEL De Velxjwe. Met 65 fraaie afbeeldingen en kunstopnamen . . . f 1.45

96. DE SPELER. Roman door F. M. Dostojewski . . . f 1.25

97. HET GEMOEDELIJK LEVEN. Met vele platen. Geestig f en onderhoudend . . . . V C f 1.15

98. WIJN EN LIEFDE. Roman uit het Spaansch door Visconte Blasco Ibanez f 1.35

99. GEBDA. Boman door Herman Hesse f 1.25

100. KEN ONS LAND EN HEB HET LIEF door D J. van de Ven . . f L25

Sluiten