Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE.

Toen mij eenigen tijd geleden verzocht werd een boekje te schrijven over de electrische lichtbronnen, heb ik dat verzoek met genoegen aanvaard, omdat ik meende er misschien iets in te kannen vertellen, dat niet algemeen bekend is en toch alleszins belangstelling verdient. Ik hoop daarin eenigszins geslaagd te zijn. Vele van de hier besproken kwesties kan men terug vinden in de publicaties van de groote Amerikaansche industrie-labora toria en in verschillende tijdschriftartikelen. De behandeling van de eigenschappen der halfwattlampen heb ik aan een artikel van mijn collega Dr. E. Oosterhuis ontleend, aan wien ik ook eene menigte andere gegevens te danken heb, die in het laboratorium der N.V. Philips' GloeilampenĀ» fabrieken bepaald werden. De gegevens over booglampen en over de kwartslamp werden mij welwillend ter beschikking gesteld door de firma's Korting en Mathiesen, Leutsch bij Leipzig en door de Quartzlampen Gesellschaft te Hanau.

Eindhoven, Augustus 1919.

Sluiten