Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reeds de eerste lamp van Edison was het resultaat van een uitvoerig en langdurig onderzoek. Bij vele andere belangrijke uitvindingen is dat eveneens het geval geweest. Zoo vertelt bijvoorbeeld W. Coolidge, die het procédé uitwerkte, volgens hetwelk men thans algemeen de draden der -wolfraam-lampen vervaardigt, dat zijne vinding het resultaat was van eenige jaren ingespannen arbeid, waarbij niet minder dan twintig chemici en een staf van assistenten hunne medewerking verleenden.

Bij deze onderzoekingen streefde men dus naar een doel, dat men zich van te voren gesteld had. De vinding der halfwattlamp is op andere wijze geschied. I. Langmuir, die eene uitvoerige studie maakte van de verschijnselen, welke zich in eene gloeilamp afspelen, bepaalde daarbij onder anderen de warmte-afgifte van gloeiende draden aan verschillende gassen en werkte eene theorie voor de warmte-afleiding uit. Gelijktijdig maakte hij eene studie van de verdampingssnelheid van wolfraam. De ervaringen, die hij bij deze onderzoekingen opdeed, leidden hem tot zijne belangrijke vinding.

In de verlichtings-industrie heeft men dan ook algemeen het belang van wetenschappelijk onderzoek voor de techniek ingezien en bijna iedere grootere fabriek beschikt tegenwoordig over goed ingerichte laboratoria. Een groot deel van de daar verrichte metingen zijn bekend gemaakt

Sluiten