Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en hebben veel bijgedragen tot onze kennis van de eigenschappen der verschillende lampensoorten. Dank zij deze onderzoekingen is het in het korte tijdsverloop van nog geen 40 jaren gelukt, het nuttig effect der lampen te vertienvoudigen.

Evenveel aandacht als aan het onderzoek, heeft men aan de fabricage der lampen geschonken. Ook hier waren vele moeilijkheden op te lossen. Oorspronkelijk was men vrijwel geheel op handenarbeid aangewezen, doch in den loop der jaren heeft men voor bijna iedere bewerking vaak zeer ingenieuze machines weten te construeer/en, die bijna geen toezicht noodig hebben. Daardoor is het mogelijk geworden fabrieken in te richten, die dagelijks honderdduizend en meer lampen vervaardigen. De fabricage-methoden zijn echter grootendeels het geheim der fabrikanten gebleven. Wij zullen in dit boekje dan ook slechts hier en daar iets over de fabricage der lampen mededeelen en ons in hoofdzaak bezighouden met de behandeling van de eigenschappen der verschillende lampensoorten.

Om den lezer het inzicht in het gedrag der lampen wat gemakkelijker te maken, hebben wij in de eerste twee hoofdstukken in het kort de stralingswetten en de lichtmeting besproken.

In het laatste hoofdstuk vindt men enkele opmerkingen over de verlichting in het algemeen.

Sluiten