Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trillingen van zeer verschillende golflengten uitzenden. De langste waargenomen golven zijn ongeveer één tiende millimeter lang, de kortste één tienduizendste millimeter. Van al deze trillingen maakt echter slechts een klein gedeelte op ons den indruk van licht, n.1. die, waarvoor de golflengte tusschen 0,00038 en 0,00075 mM. ligt. De langere noemt men de infraroode of warmtestralen, de kortere: ultraviolette stralen. Van de zichtbare golven nemen wij trillingen van verschillende golflengte als licht van verschillende kleur waar. De langste vormen het roode licht, de kortere het gele, het groene en het blauwe, de allerkortste het violette licht. In het volgende tabelletje is aangegeven, hoe groot de golflengte voor elk van deze kleuren ongeveer is. De kleuren gaan geleidelijk in elkaar over, zoodat men geen scherpe grenzen voor de golflengten op kan geven.

Tabel I.

infrarood .......> 0,00075 mM.

rood 0,00065 „

geel 0,00058 „

groen 0,00050 „

blauw 0,00045 „

violet 0,00040 „

ultraviolet < 0,00038 „

Wil men de straling van eene lichtbron nauwkeurig beschrijven, dan is het noodig naast de

Sluiten