Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

golflengte ook de hoeveelheid uitgestraalde energie te beschouwen.

2. De energie-verdeeling in het spectrum.

Wij zullen nu nagaan, op welke wijze men de hoeveelheid energie kan bepalen, die een gloeiend lichaam als trillingen van verschillende golflengte uitzendt.

Daartoe is in de eerste plaats noodig de straling te ontleden en de trillingen van verschillende

Fig. I.

golflengte te scheiden. Dat doet men met behulp van een spectrometer. Dit toestel bestaat in hoofdzaak uit een prisma P en een stel lenzen (eventueel spiegels) Li en Lit waarmede men een beeld B van eene nauwe spleet 5 ontwerpt. Laat men licht van eene bepaalde golflengte h op de spleet vallen, dan zal het spleetbeeld bijvoorbeeld in Bh tot stand komen. Had men licht van de golflengte h genomen, dan zou het spleetbeeld

Sluiten