Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De energieverdeeling hangt in hooge mate van de temperatuur en van den aard van het stralende lichaam af.

3. Het emissie-vermogen.

Een typisch voorbeeld van de wijze, waarop de energie over de verschillende golflengten verdeeld is, toont ons flg. 2. Daarin is de energieverdeeling voorgesteld voor de straling van een Oventje, dat zich op eene temperatuur van 1500° abs. bevindt. In horizontale richting is de golflengte X geteekend, uitgedrukt in duizendste milli¬

meters (micron). Loodrecht daarop het zoogenaamde emissievermogen ei, d. i. eene grootheid

Sluiten