Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dê wet van KirchhofFook het emissievermogen*) in elke golflengte grooter zijn dan voor elk ander lichaam, dat zich op dezelfde temperatuur bevindt.

Een dergelijk zwart lichaam zal in onze verdere beschouwingen eene groote rol spelen. De straling er van is veelvuldig onderzocht en dank zij de metingen van Lummer en Pringsheim, Coblentz, Warburg en zijne medewerkers en anderen nauwkeurig bekend.

5. Het zwarte lichaam. Om een lichaam te verkrijgen, dat ook bij hoogere temperatuur alle er op vallende stralen absorbeert, is het niet voldoende het eenvoudig met een laagje zwarte verf te bedekken. Wij kennen geen enkele stof, die bij verwarming absoluut

zwart blijft. Daarom heeft men de volgende kunstgreep toegepast. In den wand van een hol lichaam maakt men eene kleine opening. Laat men door deze een licht-

Fig. 3. straal naar binnen val¬

len, dan zal deze gedeeltelijk worden geabsor-

*) Dit geldt uitsluitend voor de straling van lichamen voor zoover deze aan de temperatuur te danken is. Wordt de straling door andere werkingen, als electrische ontladingen, chemische omzettingen, enz., veroorzaakt, dan gelden deze wetten niet.

Sluiten