Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beerd, gedeeltelijk worden teruggekaatst. Is de wand reeds met de een of andere zwarte stof donker gemaakt, dan zal zij bijv. 90% van de opvallende stralen absorbeeren en 10% terugkaatsen. De teruggekaatste straal valt weer op den wand, die er wederom 90% van absorbeert, enz. Na drie reflecties is er niet meer dan 0.001 van het invallende licht over; er zal dus vrijwel geen licht weer uit de opening uittreden. Alles wordt geabsorbeerd; eene opening in een hol lichaam gedraagt zich dus als een zwart lichaam, het absorptie vermogen er van is 1.

Verwarmt men nu het holle lichaam, zorg dragende, dat de wanden overal op dezelfde temperatuur komen, dan zal de opening stralen als een zwart lichaam van die temperatuur. De opening zal dus een grooter emissievermogen hebben dan de wand er omheen en dat is gemakkelijk in te zien. Bij de directe stralen van het stukje van den binnenwand, dat men door het gaatje kan zien, komt nog de gespiegelde straling, afkomstig van het overige gedeelte van den binnenwand, het gaatje zal dus helderder zijn dan de wand er

omheen.

Een veel gebruikte vorm van een zwart lichaam is

in fig. 4 afgebeeld. Het is wfarfcffew^f^w^ een electrisch oventje. De l'1 3 wanden van de buis B wor- Fig- 4-

den gelijkmatig verwarmd door den stroom, die

Sluiten