Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

temperatuur T afhangt. Het product i.mT is namelijk constant imT — 2880.

Deze wet noemt men vaak de verschuivingswet van Wien; im is hier uitgedrukt in micron.

Wij kunnen er direct enkele belangrijke conclusies voor de electrische lichtbronnen uit trekken. Wij zien n.1., dat een zwart lichaam bij 1000° de meeste energie als trillingen met eene golflengte van ongeveer 3 micron uitzendt, bij 2000° van 1,5 micron en bij 3000° van 1 micron.

Nu zijn slechts stralen, waarvan de golflengte tus¬

schen 0,38 en 0,75 micron ligt, voor ons zichtbaar. Daaruit

0 i 2 3 4 5 6 7 S 9 MicRON.

Fig- 5-

volgt, dat een zwart lichaam eerst bij eene temperatuur van 5000—6000 graden eene goede licht-

Sluiten