Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de zoogenaamde vibratoren, hunne energie slechts in bepaalde geheele porties kunnen afgeven. Zoo kan bijv. een vibrator, die groen licht uitzendt van eene golflengte l = 0,50 p. en met een aantal trillingen v = 600 billioen per seconde, alleen maar energieporties van t, 2, 3 of meer maal hv uitstralen, h is hierin eene universeele constante en wel h = 6,55 10~27 erg. sec. Een dergelijke vibrator kan dus slechts 3,93 10~~12 erg of 7,86 10—12 erg, enz. uitstralen.

Deze op het eerste gezicht eenigszins vreemde hypothese, de zoogenaamde quantenhypothese, is bijzonder vruchtbaar gebleken, en heeft de moderne natuurkunde onschatbare diensten bewezen. Wij zullen hier niet nader op de daarmee verkregen resultaten ingaan, doch willen volstaan met het mededeelen van de formule, die Planck er voor het emissievermogen van het zwarte lichaam uit heeft afgeleid.

c 1

Hij vond: Ex = ~jp —" watt/cM2. cM.

e^T — i

waarin c, = 3,704 10—12 en c2 = 1.430 bedraagt.

Hierbij moet de golflengte in cM. worden uitgedrukt.

Met behulp van deze formule is tabel n°. II berekend. Hierin vindt men bij verschillende temperaturen en golflengten het emissievermogen van het zwarte lichaam opgegeven. Een en-

V.UB.-IV. j

Sluiten