Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kele blik op de cijfers leert ons, dat de toename van het emissievermogen met de temperatuur voor korte golflengten oneindig veel sterker is dan voor lange. Vergelijken wij bijv. het emissievermogen voor i. = 12 /* bij 1000° en bij 4000°, dan zien wij, dat het ongeveer 6,5 maal zoo groot geworden is. Bij ^ = 0,4 p is deze verhouding 470000000000.

Het belang van deze getallen voor de straling van het zwarte lichaam ligt, zooals reeds gezegd is, mede daarin, dat ze de hoogste waarde aangeven, die de straling van een lichaam bij de gegeven temperatuur en golflengte bereiken kan. Voor ieder ander lichaam is de straling geringer.

8. De straling van niet-zwarte lichamen.

Om voor andere lichamen de straling bij hooge temperatuur te bepalen heeft men meest van eene kunstgreep gebruik gemaakt. Zoo heeft bijvoorbeeld Worthing, die het emissievermogen van wolfraam onderzocht heeft, een dun wolfraambuisje gebruikt. Het inwendige van dit buisje vormt, wanneer men er een electrischen stroom door stuurt, een zwart lichaam op hooge temperatuur. Worthing maakte nu een klein gaatje in den wand van het buisje. Daaruit treedt de zwarte straling naar buiten. Vergelijkt men bij eene bepaalde golflengte de straling Ex, die uit het gaatje treedt, met die van het daar aan

Sluiten