Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grenzende gedeelte van het wolfraamoppervlak e^ dan vindt men direct het emissievermogen van wolfraam uitgedrukt in dat van het zwarte lichaam van dezelfde temperatuur.

Eene andere methode, die door Féry en vooral door Mendenhall en zijne leerlingen is toegepast, bestaat daarin, dat men uit het te onderzoeken metaal eene wig met scherpen hoek buigt. De binnenkant zal door de vele reflecties stralen als een zwart lichaam, de buitenkant als het metaal zelf bij die temperatuur (Fig. 6).

Daar van het zwarte lichaam de straling bij

elke temperatuur en golf- _

lengte bekend is, kan men *~=—^Sso-

uit de gemeten straling di- Fig. 6.

reet de temperatuur berekenen.

Zoo eenvoudig als eene dergelijke bepaling er in principe uitziet, zoo moeilijk is vaak de uitvoering er van. Het gevolg daarvan is, dat slechts van een zeer gering aantal stoffen het emissievermogen bij hooge temperatuur bekend is.

9. De zichtbaarheid van de straling,

Is de uitgestraalde energie van eene lichtbron bekend, dan doet zich onmiddellijk de vraag voor, hoeveel licht dat lichaam nu geeft. Daartoe moeten wij nog kennen, wat men zou kunnen noemen: de zichtbaarheid van de straling. Ons oog is ook in het zichtbare spectrum lang niet even gevoelig voor stralen van verschillende golflengte. De

Sluiten