Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II. Over de lichtsterkte en hare meting.

1. De eenheid van lichtsterkte.

eeds lang voor men een goed inzicht had verkregen in de bovenbesproken kwesties, heeft men de behoefte gevoeld, verschillende lichtbronnen onĀ¬

derling te kunnen vergelijken en hun lichtgevend vermogen in de een of andere eenheid uit te drukken. Als zoodanig heeft men de lichtsterkte van eene kaars gekozen. Deze keuze was niet bijzonder gelukkig, want ten eerste is de lichtsterkte in het algemeen geen goede maat voor de hoeveelheid licht, die eene lamp geeft, maar bovendien is eene kaars veel te weinig constant om als standaard te kunnen dienen. Aan eenheden toch moeten wij den eisch kunnen stellen, dat ze alle onderling nauwkeurig gelijk zijn, alle centimeters moeten even lang zijn, alle grammen even zwaar.

Het bleek echter al spoedig, dat lang niet alle kaarsen dezelfde lichtsterkte bezaten. Daarom heeft men uitgezien naar andere, beter reproduceerbare lichtbronnen, die men als eenheid zou

Sluiten