Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lummer en Brodhun aangegeven inrichting gebruik maken. Twee prisma's A en B zijn stijf tegen elkaar gedrukt. Van A is een gedeelte weggeslepen, zoodat het B slechts in het schijfje ab raakt. Waar dit het geval is, worden de lichtstralen, die op het vlak PQ vallen, doorgelaten, zoodat men door iet middelste schijfje den linkerkant van het gipsscherm ziet. Het licht van den rechterkant valt op QS; waar de prisma's elkaar raken, zal het worden doorgelaten, maar waar A is weggeslepen zal het tegen den achterkant van B worden teruggekaatst, zoodat wij het als een ring om het schijfje ab heen zien. Men ziet dus de beide kanten van de gipsplaat, zooals in fig. 10b is aangegeven, vlak naast elkaar en kan dan gemakkelijk beoordeelen of de verlichting van beide gelijk is.

De verlichting van het gipsscherm is dus omgekeerd evenredig met het kwadraat van den afstand tot de lichtbron. Dit is gemakkelijk in te zien.

Fig. ii.

Daartoe behoeven wij slechts een kwadratischen lichtbundel te beschouwen, die van een lichtgevend punt uitgaat. De doorsnede van den bundel neemt evenredig met r2 toe, en dus is de hoeveelheid licht, die op 1 cM.2 van een scherm

Sluiten