Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oppervlak van den ring, 2 n cos q>. b, vermenigvuldigd met de lichtsterkte in de richting naar het midden van den ring Iv dus gelijk aan 2 n b cos qp I9

I\ ontnemen wij aan de lichtverdeelingskromme, die in dit geval een cirkel is (zie blz. 32).

Fig. 15.

Beschouwen wij nu de rechterhelft van de teekening, dan zien wij dat b cos <f juist de lengte is van de projectie van b op de vertikale ├╝jn PQ. Teekenen wij de lichtsterkte / v in horizontale richting, dan stelt het oppervlak van het gehar-

Sluiten