Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III. De kooldraadlamp.

1. Inleiding.

e kooldraadlamp was de eerste electrische gloeilamp, die technische bruikbaarheid bezat en die dan ook op groote schaal toegepast geworden is.

In principe bestaat zij uit een beugel van koolstof, die door den electrischen stroom op hooge temperatuur gebracht kan worden en die in een luchdedigen glazen ballon is opgesloten. De lampen werden luchtledig gepompt om het verbranden van de gloeiende kool te voorkomen en de warmteafleiding van den draad zoo gering mogelijk te maken. Gedurende de eerste jaren leverde het vervaardigen der koolbeugels de grootst mogelijke moeite op. Oorspronkelijk sneed men ze uit papier, dat daarna verkoold werd. Ook heeft men verschillende plantaardige vezels gebruikt, waarvan de bamboevezel bijzonder geschikt bleek. Om de beugels onderling zooveel mogelijk gelijk te maken, werden de bamboevezels door eene opening in eene stalen plaat ge-

Sluiten