Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trokken en eerst daarna verkoold. Hoeveel moeite men zich reeds in dien tijd heeft getroost om een zoo goed mogelijk fabrikaat te leveren, moge blijken uit het volgende verhaal. Nadat Edison gevonden had, dat bamboe bijzonder geschikt was, liet hij eene studie maken van de verschillende bamboesoorten en hij rustte eene botanische expeditie uit, alleen met het doel de bruikbaarste soorten uit te zoeken. Vele honderden variƫteiten werden onderzocht, tot men in den Madake-bamboe, die ergens in Japan groeit, eene plant vond, die vezels leverde, welke aan alle eischen voldeden i).

2. De fabricage der kooldraadlampen.

Eene groote verbetering kwam tot stand, toen J. W. Swan in 1884 eene methode ontdekte om koolbeugels uit collodium te vervaardigen. Behoudens kleine wijzigingen wordt deze werkwijze nu nog gebruikt.

Het collodium wordt in ijsazijn opgelost en door eene fijne, ronde opening onder alcohol uit-

') Van deze eerste lampen zijn exemplaren aanwezig in de verzameling van W. J. Haramer, die zich in het gebouw van de Association of Edison Illuminating Companies te New York bevindt. Deze verzameling, die meer dan 1000 lampen van verschillende soorten bevat, is waarschijnlijk wel eenig in haar soort en geeft een overzicht van de ontwikkeling der geheele gloeilampen-industrie.

Sluiten