Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om belast men de lamp niet steeds zoo hoog mogelijk; het nuttig effect is dan toch grooter. Eene proefneming laat ons al spoedig zien, wat het bezwaar hiertegen is. De ballonwand bedekt zich in korten tijd met een zwart neerslag, dat sterk het licht absorbeert; het nuttig effect neemt snel af en wordt spoedig kleiner dan voor eene minder zwaar belaste lamp. Met toenemende temperatuur neemt de verdamping van den gloeidraad zeer snel toe; de verdampte kooldeeltjes condenseeren op den glaswand en vormen daar een zwart laagje. De verdampingssnelheid van de kool bepaalt dus de hoogste temperatuur, waarop de lamp mag branden zonder in te korten tijd af te zwarten. In flg. 20 is aangegeven, hoe de nuttige levensduur van eene lamp van het wattverbruik per kaars afhangt.

Hierbij verstaan wij onder den nuttigen levensduur van eene lamp den tijd, waarin de lichtsterkte tot 80% van de oorspronkelijke afneemt.

4. De meest economische brandduur.

Het spreekt van zelf, dat eene lamp bij eene bepaalde temperatuur van den gloeidraad het meest I economisch is. Is de temperatuur te laag, dan | gaat wel is waar de lamp zeer lang mee, doch het nuttig effect is gering; kiest men de brandtemperatuur te hoog, dan is het nuttig effect aan1 vankelijk zeer hoog, doch de lamp heeft slechts I een korten levensduur. Men kan nu de vraag stel-

V.U.B.-IV. 4

Sluiten