Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

len, welke belasting de meest economische is. Daartoe zullen wij berekenen, hoe groot de kosten van bijv. 10000 branduren zijn voor eene lamp voor 110 volt en 16 kaarsen bij verschillende belasting en daarbij rekenen met een stroomprijs van 15 cent per kilowattuur en een lampprijs van 40 cent.

De brandduur bij verschillende belasting is door (A) in fig. 20 voorgesteld. Op 4 watt per kaars bedraagt de levensduur 1500 uren. De lamp gebruikt in den beginne 64 watt, tegen het einde, wanneer de draad wat dunner geworden is, ongeveer 10% minder en dus gemiddeld 60,8 watt. In 10.000 uren heeft men dus 608 K. W. U. aan electrische energie noodig, dus voor ƒ91,20. Men zal in dien tijd elke 1500 uren eene nieuwe lamp moeten nemen; de kosten hiervan zijn f2,67,

de totale kosten dus ƒ93,87.

Op dezelfde wijze «•• kan men de kosten bij elke andere belasting berekenen. "**

In fig. 20 vindt M men deze bedragen als functie van het wattverbruik per kaars voorgesteld

(B). Men ziet, dat men de grootste econonomie verkrijgt, wanneer de belasting 2,5—3 watt per

Fig. 20.

Sluiten