Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wij behoeven daartoe slechts op te zoeken bij

100 i

welke temperatuur een zwart lichaam maal

zooveel kaarsen/cM2. geeft.

In tabel VI vindt men deze temperatuur aangegeven. Normaal brandt eene kooldraadlamp dus op 2100° absoluut.

Tabel VI.

I Soortelijke

Watt/kaars Kaarsen/cM. Temperatuur weerstan<j.

5 34 1997 0.00143

4,5 40 2023 0,00142

4' 475 2053 0,00141

3,5 58 2088 0,00140

3 735 2130 0,00139

2,5 97 2183 0.00138

2 > 135 2247 0.00137

Onderzoekt men de totaal uitgestraalde energie, dan vindt men, dat deze evenals voor het zwarte lichaam evenredig is met de vierde macht van de absolute temperatuur.

Sluiten