Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tabel VIL

Watts/cM2.:

Watt/kaars Watts/cM1.* T" ƒ..T V

MOOO''

5 54,2 1997 3,41

4 60,5 2053 3,40

3 70,3 2130 3,41

2 86,0 2247 3,38

Voor het zwarte lichaam was de totaal straling:

5=5-75(w)4

Voor kool:

Skool = 3.40(^)4

Kool straalt dus 0,59 maal zooveel als het zwarte lichaam bij dezelfde temperatuur.

Hieruit volgt nu, dat eene kooldraadlamp geschikter is dan een zwart lichaam om electrische energie in licht om te zetten. Immers bij elke temperatuur geeft eene kooldraadlamp 0,70 maal

* Men moet in het oog houden, dat de uitgestraalde energie evenredig is met het totale oppervlak van den draad, dus lx-n d x straling van 1 cM*. De lichtsterkte is echter evenredig met het schijnbare oppervlak en dus gelijk l X d * het aantal kaarsen van 1 cM1.

Daardoor komt het, dat bij 5 watt per kaars het aantal kaarsen van 1 cM1. 34 bedraagt en het aantal watts

54,2 = 34 X — •

71

Sluiten