Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brandt. Het wattverbruik is 3,5 X 16 —- 56 watt en daar de spanning aan de lamp 110 volt be-

56

draagt, moet dus de stroomsterkte ^ = 0,509

amp. zijn. De weerstand 7^x5= 216 Q. In de

laatste kolom van tabel VI is de weerstand van eene koolstaaf van 1 cM. lengte en 1 cM2. doorsnede bij verschillende belastingen gegeven. Bij 3,5 watt per kaars bedraagt deze 0,00140 O/cM.cM2., dus moet, wanneer / de lengte van den draad in cM., d den diameter in cM. voorstelt,

216 =4ïö-0,00140, waaruit 4> =121300. ixd1 dl

Verder moet de lamp 16 kaarsen geven. Bij 3,5 watt/kaars geeft 1 cM2. kool 58 kaarsen, dus moet ld 58 — 16 zijn en ld = 0,276.

Wij vinden dus twee betrekkingen tusschen /en d en daaruit /= 21.0 cM., d= 0,0131 cM.

Op eene dergelijke wijze kan men voor elke lampensoort de juiste draadlengte en diameter vooruit berekenen. Hierbij moet men echter niet uit het oog verliezen, dat de soortelijke weerstand en het emissievermogen niet voor alle koolsoorten gelijk zijn, doch van de wijze van vervaardiging afhangen.

7. De soortelijke weerstand. Vestigen wij nog een oogenblik onze aandacht

Sluiten