Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fiet om te zetten. Dit verdampt veel minder snel dan de amorfe kool, zoodat het mogelijk is de gloeitemperatuur belangrijk op te voeren, zonder dat de lamp in korten tijd zwart wordt. Het grafiet vertoont in vele opzichten een metallisch karakter; de weerstand er van neemt evenals bij de metalen met stijgende temperatuur toe, zij het dan ook in veel minder sterke mate. Bij eene belasting van 2,25 watt per kaars hebben zij een nuttigen levensduur van ongeveer 500 uren, dat is 4—5 maal zoo lang als voor eene gewone kooldraadlamp bij dezelfde belasting.

Op het oogenblik worden kooldraadlampen alleen nog maar gebruikt in bedrijven, waar de lampen aan buitengewoon heftige trillingen zijn blootgesteld, zooals in sommige fabrieken, aan boord van oorlogschepen, enz. Door hun betrekkelijk gering nuttig effect hebben zij overal elders het veld moeten ruimen voor de wolfraamlamp. ,

Sluiten