Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen. Men heeft daarom deze methode algemeen weer verlaten.

2. Fabricage van den wolfraamdraad.

Ook nu is de vervaardiging van den draad nog steeds een van dé moeilijkste onderdeden der wolfraamlampenfabricage. Zij geschiedt vrijwel uitsluitend volgens de methode, die door W. Coolidge in het laboratorium der General Electric Company te Schenectady werd uitgewerkt.

Als uitgangsmateriaal voor de wolfraambereiding wordt meest het mineraal Scheeliet, een calciumwolframaat genomen.

Door het met ammonia te behandelen, verkrijgt men ammoniumwolframaat, waaruit zich bij het toevoegen van zoutzuur het wolfraamzuur afscheidt. Dit wordt in een oven op hooge temperatuur gebracht en vervolgens, door er waterstof over heen te leiden, gereduceerd, waarbij het wolfraam als een fijn donkergrijs poeder achterblijft. Het poeder wordt in zware hydraulische persen onder hoogen druk tot staafjes geperst, die gedurende eenigen tijd op ongeveer 1500° gegloeid worden. Het' wolfraampoeder bakt daarbij aaneen; het staafje krijgt eenige stevigheid en kan in eene klem gevat worden om er een electrischen stroom door heen te sturen. Het wordt onder eene klok geplaatst, die met een reduceerend gas gevuld is en door den stroom tot op ongeveer 3000° verhit. De deeltjes bak-

Sluiten