Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken daarbij nog vaster samen en het staafje krijgt een metallisch uiterlijk. Het is echter nog zeer broos en laat zich koud in het geheel niet bewerken. Coolidge heeft nu gevonden, dat men zulk een staafje door het langen tijd bij hooge temperatuur te hameren, veel minder broos kan maken. In speciale machines wordt het gloeiend uitgehamerd tot een langen dunnen draad van ongeveer 1 mM. diameter. Door deze bewerking is de samenhang der deeltjes zoo hecht geworden, dat de draad zich verder laat trekken. Dit moet echter eveneens bij hooge temperatuur geschieden. Het wolfraam is buitengewoon hard, zoodat voor de treksteenen slechts doorboorde diamanten in aanmerking komen. De draad passeert bij het trekken den eenen diamant na den anderen, telkens een weinig in doorsnede afnemend tot de gewenschte draaddikte bereikt is.

Gedurende het trekproces neemt de vastheid van den draad voortdurend toe; dunne draden dragen ongeveer 400 KG. per mM2. en zijn dus sterker dan staal. De dunste draden, die men fabriekmatig vervaardigt, hebben een diameter van slechts 0,01 mM. Uit één staafje verkrijgt men ongeveer 200 KM. van den dunsten draad.

3. De fabricage der wolfraamlampen.

De fabricage der wolfraamlampen geschiedt in vele opzichten op dezelfde wijze als die der kooldraadlampen. Daar de draden veel dunner

Sluiten