Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en langer moeten zijn dan de koolbeugels, worden zij gewoonlijk tusschen twee rijen haakjes

zigzags-gewijs uitgespannen. De haakjes zijn vast gesmolten in verdikkingen van het glazen staafje, dat aan het trechtervormig verwijde buisje is bevestigd, waarin de stroomtoeleidingsdraden zijn ingesmolten. De wolfraamdraad wordt gewoonlijk tusschen de omgebogen einden der toevoerdraden vast geknepen om een goed electrisch contact te verkrijgen.

Het trechtervormige buisje wordt weer in den glazen ballon vast gesmolten precies als bij dekooldraadlamp. Ook de verdere bewerkingen zijn nagenoeg dezelfde als bij de kooldraadlampen.

4. Karakteristieken. Wij zullen weer aan de hand van eene reeks metingen de voornaamste eigenschappen der wolfraamlampen

bestudeeren. In flg. 22 vindt FiS- 21 •

men het gedrag van eene wolfraamlamp grafisch

Sluiten