Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat eene spanningsverandering van 1 % eene variatie van slechts 3,5% in de lichtsterkte veroorzaakt, tegen eene van 6% bij de kooldraadlamp. De lichtsterkte der wolfraamlampen is dus minder gevoelig voor spanningsschommelingen in het net.

5. Middelen dm den levensduur te verhoogen.

Wij zagen, dat de nuttige levensduur van eene wolfraamlamp bepaald wordt door den tijd, waarin zóóveel wolfraam van den draad verdampt en op den ballonwand condenseert, dat deze 20% van het uitgestraalde licht absorbeert. Het spreekt van zelf, dat men op verschillende wijzen geprobeerd heeft, de gevolgen van de verdamping minder schadelijk te maken.

Door in de lamp stoffen te brengen, die chemisch werkzaam zijn met het wolfraamlaagje op den wand, kan men dit in eene niet of slechts weinig gekleurde verbinding omzetten. Als zoodanig is volgens F. Skaupy in het bijzonder kaliumthallium-chloride geschikt. Het kalium-thallium chloride wordt in een glazen buisje, dat met een propje glaswol gesloten' is, op eene plaats in de lamp gebracht, waar de temperatuur gedurende het branden tot ongeveer 300° stijgt (fig. 23, pl. III). Dan staat het voortdurend sporen chloor af, die in den ballon komen en het wolfraam, dat zich op den wand bevindt, in kleurloos wolfraamchloride omzetten.

Sluiten