Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de zoutdeeltjes van elkaar gescheiden, met het gevolg, dat zij het licht belangrijk minder absorbeeren, dan wanneer er geen zout aanwezig is.

Fig. 24, pl. III, laat de werking van zoo'n zoutlaagje duidelijk zien. In de lamp bevinden zich 2 micacylindertjes, die door een magneetje verschoven kunnen worden. De gloeidraad wordt met zout bespoten, dat vervolgens verdampt wordt. Op de plaats waar de micacylindertjes zich bevinden, zal geen zout op den glaswand neerslaan, daar naast wel. De ring A op den glaswand was vrij van zout, B was met een zoudaagje bedekt. Nu werd het cylindertje op zij geschoven en de draad op hooge temperatuur gegloeid, zoodat er eene hoeveelheid wolfraam naar den wand destilleerde. Men ziet duidelijk, dat het neerslag op de plaats, waar zich het zout bevindt, belangrijk minder gekleurd is, dan daar, waar het wolfraam direct op het glas is neergeslagen.

Eene bevredigende verklaring van de werking van het zout is nog niet gevonden, alleen kan men met zekerheid zeggen, dat men hier niet met eene chemische werking te doen heeft.

Beide methoden berusten dus daarop, dat men het wolfraamneerslag minder schadelijk maakt. De hoeveelheid wolfraam, die van den draad verdampt, is echter even groot als in de gewone vacuumlamp. De verbetering van het nuttig effect, die men op deze wijze bereiken kan, be-

Sluiten