Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dikkere en dunnere plaatsen. Op zoo eene dunne plaats zou de draad reeds na korten tijd doorsmelten.

De ontkleuringsmethoden brengen ons dus niet veel verder dan tot ongeveer 0,8 watt per kaars. In het volgende hoofdstuk zullen wij zien, dat men er in geslaagd is, toch verder te komen. Daartoe moest men middelen toepassen om de verdampingssnelheid zelf te verminderen. "

5. Het wolfraam als straler.

De straling van wolfraam bij verschillende temperaturen en golflengten is o. a. door A. G. Worthing uitvoerig onderzocht geworden.

Hij deed eene reeks metingen over de verhouding van de straling van wolfraam tot die van

het zwarte lichaam, waarbij hij gebruik

maakte van een wolfraambuisje, dat door den electrischen stroom op hooge temperatuur werd

Fi?- 25- verhit (vergelijk blz.

20). Hij kwam daarbij tot het resultaat, dat, althans in het zichtbare gedeelte van het spectrum, het emissievermogen met toenemende temperatuur kleiner wordt.

Aan zijne metingen sluiten zich die van Hulburt en van Pfund en Weniger aan, die bij kor-

Sluiten