Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tere, resp. langere golflengte het emissievermogen bepaalden. In fig. 25 is het resultaat dezer metingen grafisch voorgesteld. Het emissievermogen is hier uitgedrukt in dat van het zwarte lichaam bij dezelfde temperatuur en golflengte; deze verhouding stelt dus tevens het absorptievermogen voor (verg. blz. 11).

I ifso 2-oaa 2.2.5 a 2.SOO"

Fig. 26.

Wij zien daaruit, dat wolfraam in de lange golflengten, dus in het infraroode gedeelte van het spectrum, met toenemende temperatuur rela-

Sluiten