Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geene enkele verklaring voor dit merkwaardige

m verschijnsel.

De totaal uitgestraalde energie hangt bij wol-

■ fraam niet op eene eenvoudige wijze van de tem-

B peratuur af. Eene analogie met de wet van StefanBoltzmann vinden wij hier niet. Bij eenige benadering kan men echter voor niet ver uiteenloo-

I pende temperaturen aannemen, dat eene verandering-van 1% in de temperatuur er eene van 5°/0 in de totaal uitgestraalde energie met zich brengt.

In het volgende tabelletje vindt men bij enkele temperaturen de totaalstraling en de lichtstraling

I van 1 cM2. wolfraam opgegeven.

Tabel IX.

rp Kaarsen van Watts van Watt/kaars

1 cM1. 1 cM1. ronden draad

1750 4.02 11.85 9.27

2000 22.45 22.6 3.16

2250 87.3 40.1 1.44

2500 261 64.8 0.780

2750 642 100.2 0.491

3000 I 1344 147.5 0.345

7. De lichtsterkte der wolfraamlampen.

Wanneer men voor eene wolfraamlamp de lichtsterkte in kaarsen opgeeft, dan bedoelt men daarmede bijna altijd de gemiddelde Üchtsterkte gemeten loodrecht op de as van de lamp. Deze

Sluiten