Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is tevens de maximale lichtsterkte. Uit elke andere richting gezien, zien wij den draad korter, zoodat ook de lichtsterkte in andere richtingen kleiner moet zijn. De lichtverdeeling is nagenoeg dezelfde als voor een recht uitgespannen draad, die met de as van de lamp samenvalt.

De gemiddelde sferische lichtsterkte Ia is ongeveer 0,78° maal de maximale //,; de lichtstroom is gelijk aan n2 In lumen. De helderheid van den gloeienden draad is zoo groot, dat wij, wanneer wij in de lamp kijken, er door verblind worden. Door de lamp te matteeren kan men hieraan

Fig. 27 en 28.

eenigszins te gemoet komen. De helderheid van de gematteerde lamp is veel geringer, maar bedraagt gewoonlijk toch nog tusschen 1 en 10

Sluiten