Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK V.

De halfwattlamp.

1. Inleiding.

8ij wezen er reeds op, dat men slechts

dan het nuttig effect van eene wolfraamlamp belangrijk zou kunnen opvoeren, wanneer het mocht gelukken,

een middel te vinden om de verdamping van den gloeienden draad tegen te gaan of althans sterk te verminderen.

De Amerikaansche ingenieur Dr. I. Langmuir heeft gevonden, dat de verdampingssnelheid veel geringer wordt, wanneer men den draad niet in een vacuĆ¼m, maar in eene gasatmosfeer van betrekkelijk hoogen druk laat gloeien. Als gassen komen natuurlijk slechts zulke in aanmerking, die den wolfraamdraad niet aantasten. De aanwezigheid van eene gasatmosfeer brengt echter een groot bezwaar mede. Gassen zijn vrij goede warmtegeleiders, zoodat een groot gedeelte van de energie, die in den draad in warmte wordt omgezet, door het gas wordt weggeleid en voor de lichtproductie verloren gaat. Om den draad op dezelfde temperatuur te brengen is dus meer

Sluiten