Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

seeren van den draad, gelukte het nu lampen te vervaardigen, die veel voordeeliger zijn dan de vacuumlampen. Voor de grootste lampen bereikt men op deze wijze een tweemaal zoo hoog nuttig effect.

2. De fabricage der halfwattlampen.

Na het voorgaande zal het duidelijk zijn, dat de fabricage der halfwattlampen zich van die der vacuumlampen onderscheidt door twee manipulaties, le door het spiraliseeren van den draad en 2e door d het aanbrengen van de gasvulling. De eerste bewerking geschiedt op speciale wikkelmachines. De spiraal van een lampje voor 220 volt en 32 kaarsen is slechts enkele cM. lang en bevat een paar duizend windingen van

draad van ongeveer 0.02 mM. dikte. De onderlinge

Fig. 29.

Sluiten