Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt. Het zoo verkregen ruwe argon wordt aan een zuiveringsproces onderworpen en daarna voor het vullen der lampen gebruikt.

3. De verdamping in met gas gevulde lampen.

Wij zullen nu wat uitvoeriger nagaan, hoe het komt, dat de verdamping van den draad zoo veel geringer wordt door de aanwezigheid van eene gasatmosfeer. De wolfraamdeelfcjes, waaruit de draad is opgebouwd, worden bij elkaar gehouden door hunne onderlinge aantrekkingskracht. Verhoogt men de draadtemperatuur dan neemt de snelheid, waarmede de wolfraamdeeltjes zich bewegen, toe en een aantal krijgt eene zóó groote snelheid in de richting loodrecht op het draadoppervlak, dat de aantrekking der overige deeltjes niet meer voldoende is, om hun het ontsnappen uit den draad te verhinderen. Deze vliegen dus van den draad weg, en wanneer dit in een vacuüm geschiedt, bewegen zij zich in rechte lijn naar den glaswand, waaraan zij zich vasthechten en het zwarte neerslag vormen.

Is de ballon echter met gas gevuld, dan is een dergelijk wegvliegen niet meer mogelijk, want zoodra een wolfraamdeeltje den draad verlaten heeft, zal het tusschen de gasmoleculen terecht komen en tegen deze botsen, waardoor zijne snelheid in grootte en richting verandert.

Aan de hand van fig. 30 zullen wij nagaan, wat er nU gebeuren zal.

V.U.B.- IV. *

Sluiten