Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Denken wij ons, dat de draad zich links van de verticale lijn bevindt, dan zullen de verdampende wolfraammoleculen zich naar rechts bewegen en in het gas vliegen. Na enkele stooten tegen de gasmoleculen, zal de energie van het wolfraamdeeltje uitgeput geraken en het zal nu van het toeval afhangen of het door de volgende stooten verder

Fig. 30.

naar rechts dan wel naar links gedreven wordt. De helft van de deeltjes zal dus weer naar den draad terugkeeren, terwijl de andere helft zich verder van den draad verwijdert. Na een of meer botsingen zullen ook deze wederom evenveel kans krijgen om naar links als om naar rechts te gaan. De helft ervan gaat dus weer in de richting van den gloeidraad, terwijl de andere helft

Sluiten