Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er verder van af gaat. Deze werking herhaalt zich telkens. Zelfs deeltjes, die zich reeds op tamelijk grooten afstand van den draad bevinden, kunnen er weder op terecht komen. Zoo is het te verklaren, dat slechts een klein gedeelte der wolfraamdeeltjes zich blijvend van den draad verwijdert en verreweg het grootste gedeelte er

0 10 20 30 4 0 50 60 70 60 90 100

Fig- 31-

op terugkeert. In fig. 31 vindt men de verdampingssnelheid in eene stikstof-en in eene argonatmosfeer bij verschillende gasdrukken grafisch voorgesteld voor eenzelfde temperatuur van den gloeienden draad. Men ziet, dat ze in argon kleiner is dan in stikstof en bij de hoogere gasdrukken niet meer dan enkele procenten bedraagt van de verdampingssnelheid in een vacuĆ¼m. De hier

Sluiten