Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich een laagje gas, dat in rust blijft en de warmteafleiding van den draad geschiedt nu door geleiding in dat stilstaande laagje. De vorming van zoo 'n laagje is niet onmogelijk. Daartoe moet men bedenken, dat de inwendige wrijving in een gas met toenemende temperatuur grooter wordt en bij de temperatuur van den gloeidraad ongeveer 6,5 maal zoo groot is als bij kamertemperatuur. Het gas in de onmiddellijke nabijheid van den draad krijgt dus, zoo men wil, iets strooperigs, vergeleken bij dat op grooteren afstand, zoodat het minder gemakkelijk aan de strooming deel zal nemen en zeer goed zoon stilstaand laagje kan

Fig. 32.

vormen. De dikte van dit laagje is nu volgens de theorie van Langmuir maar weinig grooter voor dikke dan voor dunne draden. In fig. 32 zijn de beide draden van 50 en 500 ,« met de stilstaande

Sluiten