Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in aanmerking komt. Bij lampen met dikker draad, waar de door het gas weggeleide warmte gering is ten opzichte van de door den draad uitgestraalde, treedt het verschil tusschen beide gassen minder op den voorgrond, zoodat men daar vaak stikstof voor de gasvulhng gebruikt.

5. De levensduur.

Het is nu van belang na te gaan, welke factoren den levensduur van de halfwattlampen bepalen. Bij de vacuumlamp was dit het zwart worden van den ballon met de daaruit voortvloeiende afname der lichtsterkte. Bij de halfwattlamp is dit niet het geval. Het verdampte wolfraam wordt hier door den opstijgenden gasstroom meegevoerd en zet zich af, waar deze langs Iden glaswand strijkt, dus meest in de hals van de lamp, waar het neerslag niet veel kwaad doet. De ballonwand blijft vrijwel helder. In dat opzicht is dus de verdamping onschadelijk.

Een ander gevolg er van is de afname van den draaddiameter en deze is het, die in vele gevallen de hoogste temperatuur bepaalt, waarop de spiraal mag gloeien. Er is echter nog een andere factor, waarmede men ook rekening moet houden, en dat is het uitzakken der spiralen. Bij de hooge temperatuur is de wolfraamdraad zeer week, zóó week zelfs, dat eene spiraal haar eigen gewicht niet kan dragen, met het gevolg, dat de afstand der windingen langzamerhand grooter

Sluiten