Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij de montage van halfwattlampen er steeds voor zorgen, dat men het gloeilichaam niet kan zien of dat het licht diffuus gemaakt wordt, zoodat de helderheid der lichtbron veel kleiner wordt en niet meer storend werkt.

Een ander gevolg van de hooge temperatuur is de witte kleur van het licht, dat in samenstelling veel dichter tot het zonlicht nadert dan dat der vroeger besproken lampen.

De electrische weerstand in gloeienden toestand is ruim 16 maal zoo groot als bij kamertemperatuur.-Op het oogenblik van inschakelen gaan daardoor zeer groote stroomen door de lamp. De draad verwarmt zich daardoor snel, de weerstand neemt toe en de stroom wordt weer kleiner. Bij de allergrootste lampen, waarbij de opwarming het langst duurt, kan dit verschijnsel wel eens aanleiding geven tot het doorgaan der smeltstukken.

Halfwattlampen voor groote lichtsterkten hebben eene ruime toepassing gevonden voor de verlichting van groote gebouwen, fabrieken, straten, pleinen, enz. Zij worden meestal opgehangen in armaturen met reflector, die de lamp tegen atmosferische invloeden beschermen en voor eene juiste verdeeling van het licht zorgen.

Halfwattlampen worden tegenwoordig tot lichtsterkten van 5000 kaarsen en meer vervaardigd.

De N.V. Philips' gloeilampenfabrieken ver• toonde in het afgeloopen voorjaar eene halfwatt-

Sluiten