Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

booglamp is dat echter niet het geval; daar geschiedt juist het omgekeerde.

Eene booglamp zij met een weerstand in serie aan het electrische net aangesloten. Verkleinen wij den weerstand, zoodat de stroom grooter wordt, dan heeft dit ten gevolge, dat de spanning aan den boog afneemt. De boog verzet zich niet

Fig- 39-

tegen het grooter worden van den stroom. Integendeel: schakelen wij den weerstand geheel uit, dan neemt de stroomsterkte eene zoo groote waarde aan, dat zij de toestellen zou vernielen.

Eene booglamp kan dus slechts dan branden, wanneer er voor gezorgd wordt dat de stroomsterkte op de een of andere wijze begrensd wordt. Men kan dit bereiken met een voorschakelweer-

Sluiten