Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stroomsterkte gepaard. De stabiliteit is onbevredigend ; men moet er dus voor zorgen, dat de voorschakelweerstand zoodanig gekozen wordt, dat bij de gewenschte stroomsterkte de karakteristiek stijgt en dat de helling ten opzichte van de X-as niet te klein is.

6. Het verbruik der electroden.

De koolspitsen in de booglamp worden langzamerhand verbruikt. Brandt de boog in lucht, dan worden de gloeiende electroden door de zuurstof aangetast; zij verbranden en hun afstand wordt snel grooter. Sluit men den luchttoevoer af, dan gaat dit veel langzamer, doch ook in dit geval is het noodig, den afstand der spitsen na te kunnen stellen. Daartoedienthet regelmechanisme in de lamp.

I JL M

Fig. 42.

Men onderscheidt in hoofdzaak drie verschillende mechanismen, die elk eene andere grootheid constant houden. Men heeft er, die de spanning V aan den lichtboog constant houden, die den stroom / door den lichtboog constant houden V

en eindelijk die het quotiënt —j-, dus den weer-

Sluiten