Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overige gedeelte van den electrischen keten grooter zijn, dan voor lampen waarbij deze factor ongeveer gelijk aan 1 is.

8. De lichtsterkte der booglampen.

Het nuttig effect van de booglampen neemt over het algemeen sterk toe met het wattverbruik der lampen en is voor lampen van groote lichtsterkte aanmerkelijk hooger dan voor lamp├źn, die slechts weinig licht geven. Enkele getallen mogen dit duidelijk maken.

Voor de gewone gelijkstroom-koolbooglamp en voor de gelijkstroom-vlambooglampen gelden ongeveer de volgende cijfers:

Tabel X.

Gewone booglamp.

Stroom Kaarsen/watt I Stroom | j(aarsen/wat(:

in amp. in amp.

i I

4 1,25 15 2,20

6 1,50 20 2,40

8 1,75 30 2,75

10 1,90 40 3,08

Sluiten