Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VII. Over de verlichting.

1. Inleiding.

e indruk, die een vertrek, eene straat, een winkel, op ons maakt, wordt voor een groot gedeelte bepaald door de verlichting er van en het is dus van

het grootste belang, dat deze zoodanig wordt aangebracht, dat die indruk een aangename is. Wanneer wij willen nagaan, op welke wijze men dat kan bereiken, dan zullen wij rekening moeten houden met alle factoren, die bij het tot stand komen van die impressie eene rol spelen: dat zijn dus de lichtbron, de verlichte voorwerpen, ons oog als waarnemingsorgaan en onze hersenen, die het waargenomene tof^ een indruk verwerken. Naast physische factoren komen dus ook physiologische en psychische in aanmerking.

Het is duidelijk, dat wij hier met een bijzonder gecompliceerd probleem tedoenhebben.Bepaalde voorschriften om met zekerheid het gewenschte

Sluiten